IV. Jeotermal Sempozyumu Başlıyor

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından organize edilen, Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanlarından Prof.Dr. Ahmet YILDIZDoç.Dr. Çağlar ÖZKAYMAKYard.Doç.Dr. Metin BAĞCI ve Araş.Gör.Dr. Can BAŞARAN‘ın da Yürütme Kurulu üyesi olduğu IV. Uluslararası Katılımlı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu ve Sergisi,21-24 Şubat tarihleri arasında Afyonkarahisar’da Akrones Hotel gerçekleştirilecektir.

Ülkemizin değerli bilim insanlarını, araştırmacılarını, ilgili kurum ve kuruluşlarını, üniversitelerini, yerel yönetimlerini, meslek odalarını, özel sektör temsilcilerini, kısacası tüm sektör bileşenlerini bir araya getirmeyi hedefleyen sempozyumda;

  • Jeotermal kaynağa ilişkin süreçler ve teknolojik gelişmeler
  • Kaynak kullanımı ve yönetimi, teknik ve hukuki sorunlar
  • Enerji stratejisinde jeotermal kaynaklar
  • Eğitim ve ar-ge çalışmaları
  • Kurumsal, idari ve teknik yapılanma
  • Jeotermal yatırımlarda tasarım, proje yönetimi ve finansmanı
  • Jeotermal enerji ve çevre
  • Yerel yönetimler ve jeotermal gibi konuların tartışılması, bilgilerin paylaşılması ve önerilerin sunulması etkinliğin temel amacıdır.

Sempozyum programı ve ayrıntılar için aşağıda verilen Sempozyum Web Sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

https://jeotermalsempozyumu.org/4/