Lisans Programı Genel Bilgilendirme

AKÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Lisans Programı MF-4 puan türüne göre öğrenci almaktadır. YÖK tarafından, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Genel Kontejyanı 10, Okul Birincisi Kontejyanı 1 olmak üzere "11", 2015 Yılı Taban Puanı: 200,43276; Tavan Puanı: 242,33648 olarak açıklanmıştır. 

Lisans Müfredatı

Bölümümüzü kazanan her öğrenci için bölüm başkanlığımızca  bir akademik danışman belirlenir. Öğrenciler, akademik danışmanlarının yardımı ve onayı ile izleyecekleri derslere kayıt yaptırırlar ve eğitim öğretim ile ilgili sorunlarını paylaşırlar (GANO değeri ve dersalma kriterleri için tıklayınız). Bazı dersleri alabilmek için önkoşulları sağlamış olmak gerekir (Önkoşullu dersler için tıklayınız). Öğrencilerimizin teorik derslere % 70 (4 hafta), uygulamalara % 80 (3 hafta)’den az olmamak şartı ile devamları zorunludur. Üniversitemizde 2011 eğitim öğretim yılından itibaren Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Bilgisayar dersleri Uzaktan Eğitimle verilmeye başlanmıştır. Bu dersler, internet üzerinden takip edilmektedir. Eğitim Öğretim programımızda, toplam 60 iş günü Staj çalışması bulunmaktadır (Bölümümüzün staj rehberi için tıklayınız). Bunun 45 iş gününü, kurum stajı olarak 4. yarıyıldan itibaren takip eden yaz aylarında yapılabilmektedir. 15 iş günü ise 6. yarıyıl sonundaki yaz döneminde Bölümün belirlediği programa uygun olarak “Saha Jeolojisi Arazi Uygulamaları” başlığı altında Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanları gözetim ve denetiminde yapılır (Bölüm stajı uygulama yönergesi için tıklayınız). 

BİRİNCİ YARIYIL (1. SINIF – 1. YARIYIL)
NO DERS ADI T+U Z/S AKTS
1 Türk Dili I 2+0 Zorunlu 2
2 Yabancı Dil I 3+0 Zorunlu 3
3 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0 Zorunlu 2
4 Genel Kimya I 3+1 Zorunlu 4
5 Matematik I 3+1 Zorunlu 6
6 Fizik I 2+1 Zorunlu 4
7 İş Sağlığı ve Güvenliği 1+0 Zorunlu 1
8 Jeoloji Mühendisliğine Giriş 1+0 Zorunlu 1
9 Genel Jeoloji 3+0 Zorunlu 5
10 Seçmeli Ders I 2+0 Seçmeli 2
  TOPLAM 22+3   30
 
NO Seçmeli Ders I T+U Z/S AKTS
1 Beden Eğitimi 2+0 Seçmeli 2
2 Güzel Sanatlar 2+0 Seçmeli 2
3 Şehir ve Üniversite Yaşamına Uyum 2+0 Seçmeli 2
4 Halk Oyunları 2+0 Seçmeli 2
5 Bilim Tarihi 2+0 Seçmeli 2
6 Kişisel Gelişim 2+0 Seçmeli 2
7 Sinema Televizyon 2+0 Seçmeli 2
8 Fotoğrafçılık 2+0 Seçmeli 2
9 Geleneksel Seramik 2+0 Seçmeli 2
10 Finansal Okur Yazarlık 2+0 Seçmeli 2
11 Sosyoloji 2+0 Seçmeli 2
12 Girişimcilik 2+0 Seçmeli 2
13 Kalite Yönetimi 2+0 Seçmeli 2
14 Etkili İletişim 2+0 Seçmeli 2
15 İlk Yardım 2+0 Seçmeli 2
16 Proje ve Risk Yönetimi 2+0 Seçmeli 2
17 Ebru Sanatı 2+0 Seçmeli 2
18 Yemek ve Pastacılık 2+0 Seçmeli 2
19 Mesleki Türkçe (YUÖT) 2+0 Seçmeli 2
 
İKİNCİ YARIYIL (1. SINIF – 2. YARIYIL)
NO DERS ADI T+U Z/S AKTS
1 Türk Dili II 2+0 Zorunlu 2
2 Yabancı Dil II 3+0 Zorunlu 3
3 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0 Zorunlu 2
4 Genel Kimya II 3+1 Zorunlu 4
5 Matematik II 3+1 Zorunlu 6
6 Fizik II 2+1 Zorunlu 4
7 Genel Mineraloji 3+1 Zorunlu 5
8 Statik 3+0 Zorunlu 4
  TOPLAM 20+4   30

 

ÜÇÜNCÜ YARIYIL (2. SINIF – 1. YARIYIL)
NO DERS ADI T+U Z/S AKTS
1 Diferansiyel Denklemler 2+1 Zorunlu 5
2 Mukavemet 3+0 Zorunlu 3
3 Optik Mineraloji 2+1 Zorunlu 4
4 Sistematik Mineraloji 2+1 Zorunlu 3
5 Stratigrafi 2+1 Zorunlu 3
6 Yapısal Jeoloji* 2+1 Zorunlu 4
7 Alan Dışı Seçmeli Ders I** 2+0 Seçmeli 2
  TOPLAM 15+5   24
  (*) Birim Yönetim Kurulu Kararıyla ilgili ders İngilizce dilinde açılabilir.
  (**) Üniversite Alan Dışı Seçmeli Ders havuzundan temel alan dışı bir ders seçilecektir.
 
DÖRDÜNCÜ YARIYIL (2. SINIF – 2. YARIYIL)
NO DERS ADI T+U Z/S AKTS
1 Jeokimya 2+1 Zorunlu 3
2 Paleontoloji 2+1 Zorunlu 4
3 Sedimantoloji 2+1 Zorunlu 4
4 Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik 3+0 Zorunlu 4
5 Jeoistatistik 2+0 Zorunlu 3
6 Petrografi* 2+1 Zorunlu 4
7 Alan Dışı Seçmeli Ders II** 2+0 Seçmeli 2
  TOPLAM 15+4   24
  KURUM STAJI 45 İŞ GÜNÜ 12
  (*) Birim Yönetim Kurulu Kararıyla ilgili ders İngilizce dilinde açılabilir.
  (**) Üniversite Alandışı Ders Havuzundan temel alan dışı bir ders seçilecektir.

 

BEŞİNCİ YARIYIL (3. SINIF – 1. YARIYIL)
NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM AKTS
1 Jeolojik Harita Bilgisi 2 1 3 5
2 Hidrojeoloji 2 1 3 5
3 Zemin Mekaniği 2 1 3 5
4 Maden Yatakları 2 1 3 5
5 Seçmeli Ders V 3 0 3 5
6 Seçmeli ders VI 3 1 4 5
7 TOPLAM 14 5 19 30
 
  Seçmeli Ders V
1 Levha Tektoniği 3 0 3 5
2 Sistematik Mineraloji 3 0 3 5
3 Dış Kökenli Maden Yatakları 3 0 3 5
4 Yol ve Tünel Jeolojisi 3 0 3 5
 
  Seçmeli Ders VI
1 Zemin Dinamiği 3 1 4 5
2 Jeotermal Sistemler 3 1 4 5
3 Mermer ve Doğaltaş Jeolojisi 3 1 4 5
4 Endüstriyel Killer 3 1 4 5
 
ALTINCI YARIYIL (3. SINIF – 2. YARIYIL)
NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM AKTS
1 Saha Jeolojisi 2 1 3 5
2 Endüstriyel Hammaddeler 2 0 2 4
3 Kaya Mekaniği 2 1 3 5
4 Bilimsel Araş. Ve Proje Hazırlama Teknikleri 2 0 2 3
5 Seçmeli Ders VIII 3 0 3 4
6 Seçmeli Ders IX 3 0 3 4
  TOPLAM 14 2 16 25
 
  Seçmeli Ders VIII
1 Deprem Jeolojisi 3 0 3 4
2 Magmatik Kayaç Petrografisi 3 0 3 4
3 Jeokimyasal Prospeksiyon ve Veri İşlem 3 0 3 4
4 Baraj Jeolojisi 3 0 3 4
 
  Seçmeli Ders IX
1 Zemin Mekaniği Deneyleri 3 0 3 4
2 Jeotermal Sahaları Araştırma Yöntemleri 3 0 3 4
3 Mermer ve Doğaltaş Ocak İşletmeciliği 3 0 3 4
4 Radyoaktif Hammadde Jeolojisi 3 0 3 4
 
ÜÇÜNCÜ YIL (ZORUNLU YAZ STAJI BULUNAN PROGRAMLAR İÇİN)
YAZ YARIYILI
  Saha Jeolojisi Arazi Uygulamaları 15 İŞ GÜNÜ 5

 

YEDİNCİ YARIYIL (4. SINIF – 1. YARIYIL)
NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM AKTS
1 Mühendislik Ekonomisi 2 0 2 3
2 Maden Hukuku ve ÇED 2 0 2 3
3 Jeoloji Mühendisliğinde Bilgisayar Uyg. 2 0 2 3
4 Jeoloji Mühendisliğinde Tasarım 0 2 2 6
5 Seçmeli Ders XI 3 0 3 5
6 Seçmeli ders XII 3 1 4 5
7 Seçmeli ders XIII 3 0 3 5
  TOPLAM 15 3 18 30
 
  Seçmeli Ders XI
1 Jeolojik Harita ve Kesitlerin Yorumlanması 3 0 3 5
2 Metamorfik Kayaç Petrografisi 3 0 3 5
3 İnşaat ve Seramik Hammaddeleri 3 0 3 5
4 Çevre Jeolojisi 3 0 3 5
 
  Seçmeli Ders XII
1 Fotojeoloji ve Uzaktan Algılama 3 0 3 5
2 Genel Jeofizik 3 0 3 5
 
  Seçmeli Ders XIII
1 Zeminlerin İyileştirilmesi 3 0 3 5
2 Sıcak ve Mineralli Su Kay. 3 0 3 5
3 Mermer ve Doğaltaş İşleme Teknolojisi 3 0 3 5
4 Fosil Yakıtlar Jeolojisi 3 0 3 5
           
SEKİZİNCİ YARIYIL (4. SINIF – 2. YARIYIL)
NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM AKTS
1 Türkiye Jeolojisi 2 0 2 2
2 Sondaj Tekniği 2 0 2 3
3 Maden Arama Yöntemleri 2 0 2 4
4 İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 2
5 Jeoloji Müh. Uygulamaları 0 2 2 6
6 Seçmeli Ders XV 3 0 3 4
7 Seçmeli Ders XVI 3 1 4 5
8 Seçmeli Ders XVII 3 0 3 4
  TOPLAM 17 3 20 30
 
  Seçmeli Ders XV
1 Türkiye Tektoniği 3 0 3 4
2 Sedimanter Kayaç Petrografisi 3 0 3 4
3 Aletsel Analiz Teknikleri 3 0 3 4
4 Jeoteknik Veri Toplama ve Değerlendirme Yön. 3 0 3 4
 
  Seçmeli Ders XVI
1 Jeolojide Coğrafi Bilgi Sistemi 3 1 4 4
2 Uygulamalı Jeofizik 3 1 4 4
 
  Seçmeli Ders XVII
1 Mühendislik Yapıları 3 0 3 4
2 Hidrojeokimya ve Su Kalitesi 3 0 3 4
3 Doğaltaşlarda Kalite ve Stan. 3 0 3 4
4 Madencilik Bilgisi 3 0 3 4
           
           
  GENEL TOPLAMLAR  
  TOPLAM TEORİK DERS SAATİ SAYISI 131  
  TOPLAM UYGULAMA DERS SAATİ SAYISI 29  
  TOPLAM SEÇMELİ DERS SAATİ SAYISI 40  
  TOPLAM SEÇMELİ DERS AKTS KREDİSİ 52  
  TOPLAM STAJ AKTS KREDİSİ 17  
  TOPLAM AKTS KREDİSİ 240  
30 Haziran 2016, Perşembe 568 kez görüntülendi