Yönetim

Prof. Dr. Ahmet YILDIZ

Bölüm Başkanı

 

Doç. Dr. Çağlar ÖZKAYMAK

Bölüm Başkan Yardımcısı

 

Dr. Öğr. Üyesi Tülay ALTAY

Böüm Başkan Yardımcısı