Başvuru Kriterleri: 

1-) Yüksek Lisans Programı, sayısal ALES Puanına göre öğrenci almaktadır. ALES puanı 55 ve üzerinde olmalıdır.

2-) Yüksek Lisans Programına başvuracak adaylar, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olmalıdır.

3-) Yabancı Dil için YDS veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen sınavlara (TOEFL gibi) girmiş olmaları ve sonuç belgesinin onaylı sureti. *

4-) Diğer koşullar, AKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen hususlara tabidir.

*Bu sınava girmeyenler de Yüksek Lisans programları için başvuru yapabilirler. Ancak başarı değerlendirmesinde Yabancı Dil Puanı SIFIR (0) olarak kabul edilecektir ve Enstitü tarafından Yabancı Dil Sınavı yapılmayacaktır.

Not: Yüksek Lisans programına başvuran adaylar için; ALES’in (GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puanın) %50’si, lisans mezuniyet ortalamasının %20’si ve mülakat puanının %30’sinin toplamı, 100 üzerinden en az 60 puan olması gerekir.

26 Temmuz 2018, Perşembe 494 kez görüntülendi