Komisyonlar Komisyon Üyeleri
Ders ve Sınav Programları Komisyonu Doç. Dr. Çağlar ÖZKAYMAK

Dr. Öğr. Üyesi Can BAŞARAN

Arş. Gör. Sami Serkan İŞOĞLU

Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu Doç. Dr. Çağlar ÖZKAYMAK
Mezuniyet Komisyonu Dr. Öğr. Üyesi Aslı KARABAŞOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Metin BAĞCI

Arş. Gör. Sami Serkan İŞOĞLU

MÜDEK Komisyonu Dr. Öğr. Üyesi Tülay ALTAY
Staj Komisyonu Dr. Öğr. Üyesi Metin BAĞCI

Dr. Öğr. Üyesi Aslı KARABAŞOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Can BAŞARAN

Bölüm Tanıtımı ve Web Sayfası Komisyonu Doç. Dr. Çağlar ÖZKAYMAK

Dr. Öğr. Üyesi Metin BAĞCI

Arş. Gör. Sami Serkan İŞOĞLU

Erasmus, Farabi ve Mevlana Değişim Programları Komisyonu Doç. Dr. Çağlar ÖZKAYMAK

 

24 Temmuz 2018, Salı 294 kez görüntülendi