Maden Yatakları-Jeokimya Ana Bilim Dalı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ahmet YILDIZ

Maden Yatakları-Jeokimya ABD Başkanı

ayildiz@aku.edu.tr

Telefon: 0272 218 23 77

Faks: 0272 218 14 22

 

Dr. Öğr. Üyesi Metin BAĞCI

mbagci@aku.edu.tr

Telefon: 0272 218 23 05

Faks: 0272 218 14 22

 

 

Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Çağlar ÖZKAYMAK

Genel Jeoloji ABD Başkanı

caglarozkaymak@aku.edu.tr

Telefon: 0272 218 23 67

Faks: 0272 218 14 22

 

Dr. Öğr. Üyesi Aslı KARABAŞOĞLU

aslik@aku.edu.tr

Telefon: 0272 218 23 59

Faks: 0272 218 14 22

 

 

 

Mineraloji-Petrografi Ana Bilim Dalı

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Tülay ALTAY

Mineraloji-Petrografi ABD Başkanı

taltay@aku.edu.tr

Telefon: 0272 218 23 94

Faks: 0272 218 14 22

 

 

Uygulamalı Jeoloji Ana Bilim Dalı

Uygulamalı Jeoloji ABD Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Can BAŞARAN

cbasaran@aku.edu.tr

Telefon: 0272 218 24 11

Faks: 0272 218 14 22

 

Arş. Gör. Sami Serkan İŞOĞLU

samiserkanisoglu@aku.edu.tr

Telefon: 0272 218 24 11

Faks: 0272 218 14 22

 

 

Genel Jeofizik Ana Bilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Temmuz 2018, Salı 5963 kez görüntülendi