1- Güçlü ve insiyatif sahibi, akademik gelişmeyi ön planda tutan yönetsel bir iradenin mevcut olması,

2- Güçlü kurumsal yapının varlığı,

3- Bölümde ekip çalışmasının ve proje bazlı çalışmanın hakim olması,

4- Akademik kadronun genç, dinamik ve konusunda uzman olması,

5- Öğrencilerle iletişimin güçlü olması,

6- Yeterli donanıma sahip fiziki ortamların (derslikler, laboratuvar vs.) bulunması

7- Kütüphane donanım, olanak ve veri tabanlarının yeterli olması,

8- Eğitim-öğretim müfredatımızda temel jeoloji derslerine ek olarak mezunlarımızın istihdam edildiği sektörlere yönelik yeterli düzeyde teorik ve uygulamalı derslerin bulunması ,

9- Üniversite-sanayi ve Üniversite-kamu işbirliğini güçlendiren, bölge ekonomisine ve gelişmesine katkıda bulunan projelerin yürütülmesi ve Teknoparkın varlığı,

10- Öğrencilere projelerimizde görev vererek, bilimsel toplantılara katılmalarının teşvik edilmesi ve deneyim kazanmalarının sağlanması,

11- Bölüm öğretim elemanlarının aktif olarak görev yaptığı Uygulama ve Araştırma (UYGAR) Merkezlerinin (JUAM ve DUAM) varlığı,

12- Dış paydaşlarla (mezun, kamu kurum ve özel sektör, sivil toplum kuruluşları) ilişkilerin ve iletişimin iyi olması ve bunun mezunlarımıza istihdam olanağı sağlaması,

13- Afyonkarahisar ilinin jeolojik yapısının bölümümüz öğrencileri için doğal bir laboratuvar özelliği göstermesi,

14- Mezunlarımızın istihdam olanaklarını artırması açısından Ülkemizin zengin yeraltı kaynaklarına ve aktif tektonik yapıya sahip olması,

15- Afyonkarahisar ilinin merkezi bir coğrafyada bulunması ve ulaşım kolaylığına sahip olması,

16- Afyonkarahisar ilinde öğrencilerin barınma imkânlarının yüksek olması,

17- Jeoloji Mühendisliği Bölümünü kazanan öğrencilere devlet tarafından burs verilmesi.

24 Temmuz 2018, Salı 386 kez görüntülendi