Mineraloji-Petrografi ve Maden Yatakları-Jeokimya Laboratuvarı

Mineraloji-Petrografi ve Maden Yatakları Jeokimya laboratuvarı, 120 m2 alana sahiptir; 1 adet projeksiyon cihazı, 1 adet mikrometrik kesit inceltme ve ince kesit hazırlama makinası, 1 adet kayaç kırma makinası, 1 adet kayaç öğütme makinası, etüv ve örnek hazırlama ekipmanları içermektedir.

Etüv

Kayaç Kırma Makinesi