Jeoloji Mühendisliği Yüksek Lisans (M.Sc.) Programı

Başvuru Kriterleri: 

1.Yüksek Lisans Proğramı, sayısal ALES Puanına göre öğrenci almaktadır. ALES puanı 55 ve üzerinde olmalıdır.

2.Yüksek Lisans Proğramına başvuracak adaylar, Jeoloji Mühendisliği veya Jeofizik Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olmalıdır.

3. Diğer koşullar, AKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen hususlara tabidir.

Yeterliklik Koşulları: Bu programda öğrencinin asgari 60 Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredisini sağlaması,  bunun için en az 7 ders (toplamda 21 kredi), bir seminer dersi ve her döneme ait uzmanlık alan dersleri ile birlikte en az 1 tez çalışmasını almış olması; aldığı tüm derslerden ve Tez Savunma Sınavından başarılı olması gerekmektedir.

YÜKSEK LİSANS PROĞRAMI

BİRİNCİ YARIYIL
DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S DERSİN KREDİSİ*
T U TP K A
JEO-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9
JEO-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1
  SEÇMELİ DERS S 3 0 3 3 5
  SEÇMELİ DERS S 3 0 3 3 5
  SEÇMELİ DERS S 3 0 3 3 5
  SEÇMELİ DERS S 3 0 3 3 5
TOPLAM 20 1 21 12 30

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ YARIYIL
DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S DERSİN KREDİSİ*
T U TP K A
JEO-5502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9
JEO-5602 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1
JEO-5701 SEMİNER Z 0 2 2 0 5
  SEÇMELİ DERS S 3 0 3 3 5
  SEÇMELİ DERS S 3 0 3 3 5
  SEÇMELİ DERS S 3 0 3 3 5
TOPLAM 17 3 20 9 30

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ YARIYIL
DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S DERSİN KREDİSİ*
T U TP K A
JEO-5503 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9
JEO-5603 TEZ ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 21
TOPLAM 8 1 9 0 30

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ YARIYIL
DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S DERSİN KREDİSİ*
T U TP K A
JEO-5504 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9
JEO-5604 TEZ ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 21
TOPLAM 8 1 9 0 30

 

 

 

 

 

 

BEŞİNCİ YARIYIL
DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S DERSİN KREDİSİ*
T U TP K A
JEO-5505 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9
JEO-5605 TEZ ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 21
TOPLAM 8 1 9 0 30

 

 

 

 

 

 

ALTINCI YARIYIL
DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S DERSİN KREDİSİ*
T U TP K A
JEO-5506 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9
JEO-5606 TEZ ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 21
TOPLAM 8 1 9 0 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÇMELİ DERSLER
DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S DERSİN KREDİSİ*
T U TP K A
FBE-5001 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ S 3 0 3 3 5
JEO-5001 YAPISAL ANALİZ S 3 0 3 3 5
JEO-5002 AKTİF TEKTONİK S 3 0 3 3 5
JEO-5003 TEKTONİK JEOMORFOLOJİ S 3 0 3 3 5
JEO-5004 PALEOSİSMOLOJİ S 3 0 3 3 5
JEO-5005 DEPREM VE JEOLOJİ S 3 0 3 3 5
JEO-5006 SEDİMANTER HAVZA ANALİZİ S 3 0 3 3 5
JEO-5007 BİYOSTRATİGRAFİ S 3 0 3 3 5
JEO-5008 FORAMİNİFER MİKROPALEONTOLOJİSİ S 3 0 3 3 5
JEO-5009 KARBONAT ÇÖKELME ORTAMLARI S 3 0 3 3 5
JEO-5010 PALEONTOLOJİDE ADLAMA KURALLARI S 3 0 3 3 5
JEO-5011 KATI FOSİL YATAKLARI ARAMA YÖNTEMLERİ S 3 0 3 3 5
JEO-5012 KÖMÜR BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ S 3 0 3 3 5
JEO-5013 KÖMÜR PETROGRAFİSİ S 3 0 3 3 5
JEO-5014 TÜRKİYE KÖMÜR YATAKLARI S 3 0 3 3 5
JEO-5015 İLERİ MAĞMATİK KAYAÇ PETROGRAFİSİ S 3 0 3 3 5
JEO-5016 İLERİ X-IŞINLARI DİFRAKSİYONU S 3 0 3 3 5
JEO-5017 KİL MİNERALLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI S 3 0 3 3 5
JEO-5018 EVAPORİTLER S 3 0 3 3 5
JEO-5019 İLERİ METAMORFİK KAYAÇ PETROGRAFİSİ S 3 0 3 3 5
JEO-5020 MADEN YATAKLARI OLUŞTURAN ORTAMLAR S 3 0 3 3 5
JEO-5021 MADEN YATAKLARI JEOKİMYASI S 3 0 3 3 5
JEO-5022 ENDÜSTRİYEL HAMMADDE YATAKLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ S 3 0 3 3 5
JEO-5023 ENDÜSTRİYEL HAMMADDELERE UYGULANAN MİNERALOJİK ANALİZ YÖNTEMLERİ S 3 0 3 3 5
JEO-5024 KİLLERİN KÖKENİ VE MİNERALOJİSİ S 3 0 3 3 5
JEO-5025 MERMER VE DOĞALTAŞ OCAK ÜRETİMİNDE YAPISAL JEOLOJİ S 3 0 3 3 5
JEO-5026 MERMER VE DOĞALTAŞLARDA AYRIŞMA S 3 0 3 3 5
JEO-5027 MERMER VE DOĞALTAŞLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ S 3 0 3 3 5
JEO-5028 JEOTERMAL JEOLOJİSİ S 3 0 3 3 5
JEO-5029 JEOTERMAL SAHA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ S 3 0 3 3 5
JEO-5030 JEOTERMAL SİSTEMLERDE KUYU JEOLOJİSİ S 3 0 3 3 5
JEO-5031 HİDROJEOKİMYADA BİLGİSAYAR UYGULAMALARI S 3 0 3 3 5
JEO-5032 JEOTERMAL SAHALARDA JEOTERMOMETRE UYGULAMALARI S 3 0 3 3 5
JEO-5033 JEOTERMAL SU KİMYASI S 3 0 3 3 5
JEO-5034 YERALTISULARI VE KULLANILABİLİRLİK ÖZELLİKLERİ S 3 0 3 3 5
JEO-5035 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİNDE SORUNLAR S 3 0 3 3 5
JEO-5036 SAHA İNCELEMESİ VE JEOTEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ S 3 0 3 3 5
JEO-5037 YAMAÇLARIN STABİLİTESİ S 3 0 3 3 5
JEO-5038 ZEMİNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ S 3 0 3 3 5

* Z : ZORUNLU – S : SEÇMELİ – T: TEORİ – U: UYGULAMA – TP: TOPLAM – K: KREDİ – A: AKTS

30 Haziran 2016, Perşembe 495 kez görüntülendi