Araş.Gör.Dr. Can BAŞARAN

Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı

Akademik CV

cbasaran@aku.edu.tr

Telefon: 0-272-228 14 23 – Dahili : 14109
Faks: 0-272-228 14 22

Jeoloji Hızlı Erişim

AKÜ JUAM

gayser

AKÜ DUAM

DUAM