Sevgili öğrenciler;

Jeoloji, yerkabuğunun bileşimini, yapısını, evrimini, onu şekillendiren süreçleri ve bu süreçlerin insan ve yaşam üzerinde etkilerini inceleyen  bir bilim dalıdır. Günümüzdeki teknolojik gelişmelere dayalı olarak Jeoloji Mühendisliği hizmet yelpazesi genişlemiştir. Yeraltı kaynaklarının (metalik madenler, endüstriyel hammaddeler, petrol, doğalgaz, kömür, jeotermal enerji ve su vb.) aranması, kullanımı ve korunması; doğal afetlerden (deprem, tsunami, volkanik aktivite, heyelan, kaya düşmesi, sıvılaşma, sel vs.) korunma; mühendislik yapıların (bina, yol, köprü, baraj, tünel, boru hatları) zemin özellikleri; jeoturizm (mağaralar, kanyonlar, buzullar, peri pacaları, travertenler, volkanik alanlar, doğa tarihi müzeleri); tıbbi Jeoloji (fosil yakıtlar, jeotermal kaynaklar, içme suyu arsenik, flor, iyot, selenyum kirlilikleri, radon gazı etkisi, asbest ve silis vs. mineral tozları etkileri); jeoarkeoloji (antik dönem kentlerin jeolojik ve jeomorflojik özellikleri, yeraltı kaynakları, doğal afet özellikleri) jeoloji mühendislerinin çalıştığı en önemli sektörlerdir. Ülke Ekonomisi ve İnsan Yaşam standartlarını artırmak amacını güderek ile çalışmalar yapan Jeoloji Mühendislerinin geniş bir iş potansiyeli vardır. Mezun olan öğrencilerimiz, ülkemizdeki yaklaşık 30 üniversitenin Jeoloji, Jeofizik ve Maden Mühendisliği Bölümlerinde ve birçok araştırma merkezlerinde çalışarak akademik olarak kendilerini geliştirebilecekleri gibi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Devlet Su İşleri (DSİ), Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karayolları Genel Müdürlüğü, İller Bankası, Belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su işleri Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknolji Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), gibi kamu kurum ve kuruluşları ile özellikle maden, petrol, doğalgaz, su arama ve değerlendirme ile jeoteknik hizmetler sunan özel şirketlerde iş bulabilmektedirler.

2010 yılında kurulan ve 2012-2013 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak normal eğitimine başlayan bölümümüz halen üniversitemizin Ahmet Necdet Sezer Kampüsü içerisinde yer alan Mühendislik Fakültesi binasında eğitim öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerine devam etmektedir. Gerekli laboratuvar imkanları ve uygun altyapıya sahip olan bölümümüz genç ve dinamik kadrosu ile ulusal ve uluslararası bir çok araştırmaya öncülük etmektedir. Bu araştırmaları yaparken de özellikle Batı Anadolu ölçeğinde bölgenin jeolojik sorunlarına çözüm aramak amacını güderek bilimsel proje üretmeyi ve bölgenin jeolojik sorunlarına çare olabilecek nitelikte jeoloji mühendisleri yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. En önemli hedeflerimizden birisi de yetiştirdiğimiz öğrencilere, ürettiğimiz bilimsel projelerde görevler vererek, onlara deneyim kazandırmak ve onları yaptıkları çalışmalarla ülkemize yararlı bireyler haline getirmektir.

Doğayla içiçe olmayı ve insanı seven, insan yaşamına, bilime ve bilimselliğe önem veren öğrencilerimizi Bölümümüze bekleriz.

 

Prof. Dr. Ahmet YILDIZ

Bölüm Başkanı

22 Aralık 2015, Salı 223 kez görüntülendi