1947 yılından beri süregelen ve ülkemizin yer bilimleri alanındaki en köklü, saygın ve bilimsel organizasyonu olan Türkiye Jeoloji Kurultayı (TJK)`nın yetmişikincisi TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından, 28 Ocak-01 Şubat 2019 tarihleri arasında ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi`nde gerçekleştirilmektedir.  AKÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü, bu yıl öne çıkarılan ana teması “Kent Jeolojisi” olan 72. Türkiye Jeoloji Kurultayına,  Öğretim Üyeleri, Lisans ve Yüksek Lisans öğrencileri ile katılım sağlamıştır. Kurultaya katılan öğrencilerimiz özellikle, tez çalışmaları kapsamında elde ettikleri bilimsel bulguları, bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Geleceğin Yerbilimcileri Oturumu”nda sunarak Kurultaya katılım sağlamışlardır. Kurultaya katılan Öğrencilerimizi ve Danışman Öğretim Üyelerini tebrik ederiz.

Kurultaya Katılım sağlayan Öğretim Üyelerimiz ve Öğrencilerimiz;

 

Lisans Öğrencisi: Raziye ÖZKARA

Danışman Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Ahmet YILDIZ

Sunum Başlığı: Döğer (Afyonkarahisar) Bölgesi İgnimbiritlerinin Hafif Beton Malzemesi Olarak Kullanılabilirliği

———————————–

Lisans Öğrencisi: İscehisar (Afyonkarahisar) Yöresindeki Menekşe (Pavonazzetto) Mermer Ocaklarının Mineralojik-Petrografik Özelliklerinin İncelenmesi

Danışman Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Metin BAĞCI

Sunum Başlığı: Gurbet SARIDAŞ


Yüksek Lisans Öğrencisi: Mehmet KOZAK

Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Ahmet YILDIZ

Sunum Başlığı: Afyonkarahisar’ın Güneyindeki Volkaniklerdeki Alterasyonun Mineralojisi ve Jeokimyası

———————————–

Yüksek Lisans Öğrencisi: Mertkan Osman GEÇİEVİ,

Danışman Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Çağlar ÖZKAYMAK

Sunum Başlığı: Genişlemeli Teknonik Ortamlardaki Reaktif Çapraz Fay ve Normal Fay Bağlantıları; Büyük Karabağ Fayı’ndan Bir Örnek, Afyon-Akşehir Grabeni

———————————–

Yüksek Lisans Öğrencisi: Tuğçe Ayşe KUZU

Danışman Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Aslı KARABAŞOĞLU

Sunum Başlığı: Yaralıgöz Grubu (İnaltı Kireçtaşı Formasyonu)’nun (Kastamonu) Jura Mikropaleontolojisine Ait İlk Bulgular

 

 

 

11 Şubat 2019, Pazartesi 187 kez görüntülendi