Neden Jeoloji Çalışıyoruz?

Jeoloji Mühendislerinin çalışma konuları ve araştırma sonuçları, açık olarak İnsan Yaşamı ve Ülke Ekonomisi üzerine odaklanmaktadır:

1. İlgi Alanı: Doğal Afetler (Deprem, tsunami, volkanik aktivite, heyelan, kaya düşmesi, sel vs. araştrmaları)

Amaç: İnsan ve Yaşam üzerine etki edebilecek doğal afet zararlarının ve ekonomik kayıpların enaza indirgenmesini sağlamak

2. İlgi Alanı: Doğal Kaynaklar (Enerji Kaynakları, Su, jeotermal, maden, petrol, doğalgaz, mineral vs araştırmaları)

Amaç: Doğal kaynakları araştırmak, yerlerini tespit etmek ve Ülke Ekonomisine kazandırmak

3. İlgi Alanı: Mühendislik Yapıları (Bina, yol, köprü, baraj, tunel, boru hatları zemin araştırmaları)

Amaç: Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak üzere inşa edilen mühendislik yapıları için gerekli altyapıyı araştırarak İnsan Yaşam standardını artırmak.

4. İlgi Alanı: Jeoturizm, Jeoarkeoloji, Tıbbi jeoloji, Adli Jeoloji, Pedojeoloji, Askeri jeoloji

Amaç: Jeoturizm, Tıbbi Jeoloji gibi multidisipliner alanlarda faaliyet göstererek, Ülke Ekonomisi ve İnsan Yaşamı üzerine katkılar sağlamak.

 

Jeoloji Hızlı Erişim

AKÜ JUAM

gayser

AKÜ DUAM

DUAM