Laboratuvarlar

Bölümünüzün Eğitim ve Laboratuvar İmkanları

Bölümümüzde eğitim-öğretim için ayrılmış 2 adet sınıf ve iki adet laboratuvar bulunmaktadır. Sınıflarda ders anlatımı için gerekli olan projeksiyon sistemi mevcuttur. Mineraloji-Petrografi ve Maden Yatakları Jeokimya laboratuvarı, 120 m2 alana sahiptir; 1 adet projeksiyon cihazı, 1 adet mikrometrik kesit inceltme ve ince kesit hazırlama makinası, 1 adet kayaç kırma makinası, 1 adet kayaç öğütme makinası ve örnek hazırlama ekipmanları içermektedir. 129 m2 alana sahip olan Optik Mineraloji ve Paleontoloji Laboratuvarında, 1 adet projeksiyon cihazı, 8 adet Leica marka öğrenci mikroskobu,1 adet Leica marka araştırma mikroskobu bulunmaktadır.  Laboratuvar için ayrılmış olan fiziki mekanlarda, mineraloji-petrografi, maden yatakları, optik mineraloji ve paleontoloji derslerinin uygulamaları yürütülmektedir. Laboratuvarlarımızda bu dersler için gerekli olan çok sayıda mineral, kayaç, maden ve fosil örnekleriyle polarizan mikroskop, ince kesit hazırlama makinası, kırıcı, öğütücü, etüv ve numune dolapları yer almaktadır. Ayrıca Zemin Mekaniği dersinin uygulamaları İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Kaya Mekaniği dersinin uygulamaları ise Maden Mühendisliği Bölümü laboratuvarlarında yürütülmektedir.

 

Jeo_lab1            Jeo_lab2

Optik Mineraloji ve Paleontoloji Laboratuvarı                        Mineraloji-Petrografi ve Maden Yatakları Jeokimya laboratuvarı

Jeoloji Hızlı Erişim

AKÜ JUAM

gayser

AKÜ DUAM

DUAM