İletişim

Bölüm Adresi:

Afyon Kocatepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği Bölümü | ANS Kampüsü | 03200  | Afyonkarahisar
Tel: 0 272 2281423/61313 | Fax: 0 272 2281422

e-posta adresi: jeoloji@aku.edu.tr

Bölüme Ulaşım: Harita için tıklayınız

 

Öğretim Elemanı:                                                  Dahili Tel: 

Prof.Dr. Ahmet YILDIZ (Bölüm Başkanı)                       61313

Doç.Dr. Çağlar ÖZKAYMAK (Bölüm Başkan Yard.)        61326

Dr.Öğr.Üyesi Tülay ALTAY (Bölüm Başkan Yard.)          62152

Dr.Öğr.Üyesi Aslı KARABAŞOĞLU                               62318

Dr.Öğr.Üyesi Metin BAĞCI                                           62122

Araş.Gör. Can BAŞARAN                                            61313

 

Jeoloji Hızlı Erişim

AKÜ JUAM

gayser

AKÜ DUAM

DUAM