Dr.Öğr.Üyesi Aslı KARABAŞOĞLU

Genel Jeoloji Anabilim Dalı

Akademik CV

aslik@aku.edu.tr

Telefon: 0-272-228 14 23 – Dahili : 2359
Fax: 0-272-228 14 22

Jeoloji Hızlı Erişim

AKÜ JUAM

gayser

AKÜ DUAM

DUAM