Anabilim Dalları

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalları aşağıdaki gibidir;

  • Genel Jeoloji Anabilim Dalı
  • Mineraloji – Petrografi Anabilim Dalı
  • Maden Yatakları – Jeokimya Anabilim Dalı
  • Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı
  • Jeofizik Anabilim Dalı

Türkiye'deki temel jeolojik sorunlara çözüm aramaya dönük araştırmalarda yoğunlaşan Genel Jeoloji Anabilim Dalının başlıca faaliyet alanları yapısal jeoloji, paleontoloji, stratigrafi, sedimantoloji gibi temel disiplinleri kapsamaktadır.

Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalının başlıca faaliyetleri volkanik, metamorfik, endüstriyel ve diğer türden minerallerin oluşum süreçlerinin incelenmesi ve bunlar arası ilişkilerin araştırılması konularını kapsamaktadır.

Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalındaki çalışmalar metalik ve metalik olmayan endüstriyel maden yatakları ile kömür ve petrol rezervlerinin araştırılması ve oluşum süreçlerinin incelenmesi ile bu kaynakların verimli işletimine dönük jeomatematiksel değerlendirmeleri kapsamaktadır.

Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı mühendislik projelerinde karşılaşılan zemin problemlerinin çözümüne yönelik araştırmalar ile doğal afetlerden korunumlu alanların belirlenmesi, çevresel jeolojik sorunların çözümü vb alanlarda faaliyetler yürütmektedir.

Jeofizik Anabilim Dalı, fiziğin temel ilkelerinden yararlanılarak, başlıca gravite, manyetik, sismoloji, sismik ve yer radarı gibi yöntemleri kullanarak yeryuvarının araştırılmasını konu edinen bilim dalıdır. Levha tektoniği ve deprem, petrol, doğalgaz, jeotermal, maden gibi yeraltı kaynakları, zemin ve arkelojik araştırma konularında faaliyetler yürütmektedir. 

 

Jeoloji Hızlı Erişim

AKÜ JUAM

gayser

AKÜ DUAM

DUAM