Bölümümüz Araştırma Görevlisi Alacak

Üniversitemizin internet sayfasında da duyurulan, üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim elemanı alınacağına ilişkin ilan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/  internet adresinde yayınlamıştır. İlan kapsamında üniversitemiz 5 Öğretim Görevlisi, 22 Araştırma Görevlisi, 1 okutman olmak üzere 28 kadro ilanına çıkmıştır. Bu kadrolardan, 1 adet Araştırma Görevlisi kadrosu Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı için açılmıştır (İlan Numarası: 1022851). Kadro ilanına başvurabilmek için gerekli genel şartlar aşağıdaki gibidir;

    1. Jeoloji Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. İlana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
    2. Jeoloji Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
    3. ALES’ten en az 70 puan almış olmak
    4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 50 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

Kadro Başvurusu için başvurular, 25.12.2017 – 08.01.2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Araştırma Görevlisi Bilimsel Sınavı 23.01.2018 tarihinde yapılacak olup, sonuçlar 29.01.2018 tarihinde açıklanacaktır. Başvurular AKÜ Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na şahsen yada posta yolu ile yapılabilecektir.

Kadro almaya hak kazanan aday için, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi gereğince atama yapılacaktır. Detaylı bilgi için; https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=64455

Araştırma Görevlisi Kadrosu İçin dilekçe örnekleri aşağıdan indirilebilmektedir.

Araştırma görevlisi dilekçe örneği için lütfen tıklayınız.

İSTENEN EVRAKLAR
– Dilekçe (Yukarıda verilen yada www.aku.edu.tr internet adresinde DUYURULAR bölümünde ilan duyurusunda yeralan dilekçe örneği doldurulacaktır. Dilekçede ilan numarası mutlaka belirtilecektir.
  Dilekçesiz yapılan başvurular ile imzasız dilekçe ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.)
– ALES Sonuç Belgesi. Sonuç açıklama tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.
– Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi. ÖSYM dışındaki yabancı dil belgelerinin aslı veya noter onaylı örneği olmalıdır.
  ÖSYM ve YÖKDİL sınav sonuç belgelerinde geçerlilik süresi sınırlaması yoktur.
  Diğer eşdeğer kabul edilen sınavların başvuru tarihini gösteren belge ile birlikte sunulması kaydıyla, sınav sonuç belgesinin üzerinde belirtilen “geçerlilik süresi”nce geçerlidir.
– Lisans mezuniyet belgesinin e-Devlet çıktısı veya noter onaylı örneği.
  Noter dışında onaylanan belgeler, fotokopi belgeler veya noter onayının renkli fotokopileri kabul edilmeyecektir.
– Lisans transkript belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.
  (Eğer e-Devlet sisteminden mezun belgenizi alabiliyorsanız ve belgede not ortalaması varsa transkript belgesi gönderilmesine gerek yoktur.
   Transkript ile e-Devlet Mezuniyet belgelerindeki not ortalamalarındaki farklılıklarda e-Devlet not ortalaması dikkate alınacaktır.)
– Yüksek lisans öğrenci belgesinin aslı veya e-Devlet çıktısı veya noter onaylı örneği.
– Özgeçmiş, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Bir adet vesikalık fotoğraf
Not: Detaylı Bilgilendirme ve sorularınız için AKÜ Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı ile irtibata geçebilirsiniz.
AKÜ Rektörlüğü Tel: 444 03 03