Frig Vadisi Teknik Gezisi Gerçekleştirildi

AKÜ Jeoloji Mühendisliği Öğretim Elemanları ve Öğrencileri, neredeyse tamamı volkanik kayaçlar içerisinde yeralan ve Friglerden günümüze değin pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Frig Vadisini gezdi. Gezi kapsamında, Ayazini-Döğer etabında yeralan kaya yerleşimleri, tapınak alanları, Frig mezarları ve Frig yolları ile beraber bu alanda yeralan Emre Gölü ve 700 yıllık Döğer Kervansarayı da ziyaret edildi. Ekibize rehberlik eden Sayın Galip KOÇ'a teşekkür ederiz.