Sandıklı-Dinar Teknik Gezisi Gerçekleştirildi

Jeoloji Mühendisliği Öğretim elemanları ve öğrencilerinin katıldığı Sandıklı-Dinar gezisi, 04.05.2017 tarihinde gerçekleştirildi. Geziye katılan kafile, öncelikle Sandıklı bölgesinde yeralan volkanik kayaçlar ve volkanik süreçler ile gelişen dayk yapıları üzerinde gözlemlerde bulundular. Daha sonra Dinar'a geçen ekip, 1 Ekim 1995 Dinar depremi (Mw:6.2) yüzey kırığı üzerinde saha çalışmaları gerçekleştirdiler.