IX. TUFUAB Teknik Sempozyumuna Katıldık

Jeoloji Mühendisliği Bölümümüz Öğretim Elemanları ve Öğrencileri, Afyon Kocatepe Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü tarafından, Harita Genel Komutanlığı ve Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) işbirliğiyle Korel Termal Otelde düzenlenen IX. TUFUAB Teknik Sempozyumuna katıldılar. Bölümümüz Öğretim Elemanlarından Doç.Dr. Ahmet Yıldız, Yard.Doç.Dr. Metin Bağcı ve Araş.Gör. Can Başaran'ın da yazar olarak yeraldığı "Landsat 8 Uydu Verilerinin Jeotermal Saha Araştırmalarında Kullanılması: Gazlıgöl (Afyonkarahisar) Çalışması" başlıklı bildirinin sunumunu TMMOB JMO Eskişehir Şubesi Başkanı Prof.Dr. Can Ayday yaptı.