AKÜ Jeoloji Öğretim Üyeleri IV. Uluslararası Taş Kongresi’ne Katıldı

Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç.Dr. Ahmet YILDIZ ve Öğretim Üyesi Yard.Doç.Dr. Metin BAĞCI, 20-25 Mart 2017 tarihleri arasında İzmir Fuar Alanında düzenlenen IV. Uluslararası Taş Kongresine katıldılar. Öğretim Üyelerimiz, yaptıkları bilimsel araştırmaları Kongre kapsamında sunarak yerli ve yabancı katılımcılar ile karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. Kongrenin ikinci gününde, Ahmet Yıldız, "Islatma Kuruma Deneyi Yardımıyla İgnimbiritlerin Bozunma Durumlarının Araştırılması" başlıklı, Metin Bağcı ise, "Tuz Buharı Uygulamasının İgnimbritlerin Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi" başlıklı bildiri sunumlarını gerçekleştirdiler.