Bahar Dönemi Yüksek Lisans Dersler

2016/2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde Jeoloji Mühendisliği Anabilimdalı'nda açılacak olan derslerin listesi aşağıda verilmiştir

Açılacak Olan Dersler

Jeoloji Hızlı Erişim

AKÜ JUAM

gayser

AKÜ DUAM

DUAM